Knaagdiertjes.nl

Alles over knaagdieren als huisdier

Afrikaanse stekelmuisAFRIKAANSE STEKELMUIS

Land van herkomst: Afrika


Korte geschiedenis van het ras
Naast de kleurmuizen en tamme ratten behoren ook de Afrikaanse stekelmuizen tot de onderfamilie van echte muizen, aangeduit met de benaming Murinae. Tot duisver worden vooral de Egyptische steklmuis en een ondersoort ervan de Zwarte Nijlstekelmuis het meest door particulieren gehouden en gefokt. In tegenstellint tot kleurmuizen en tamme ratten zijn stekelmuizen wilde muizen. Er zijn verschillende soorten. De meeste soorten komen voor in de noordelijke streken van Afrika, maar ook in het Midden-Oosten wonen enkele soorten. In deze delen van de wereld is er weinig regenval en zijn er veel woenstijnachtige gebieden. Daarom is het verteringsstelsel van deze dieren goed ingesteld op een karig menu en kunnen ze prima overleven als er geen water voorhanden is. Ze halen voldoende vocht uit de sappen van grassen en insecten. De naam stekelmuis is eenvoudig te verklaren: alle stekelmuizen hebben over de bovenkant van hun lichaam een stekelachtige beharing. De rest van het lichaam is normaal behaard.

Rasbeschrijving:
Kop: niet te spits

Oren: groot en rond, ver uit elkaar geplaatst

Lichaam: slank en gespierd, ca. 13 cm lang zonder staart

Staart: even lang als het lichaam, dik aan de basis en uitlopend in een punt, geen knikken, geen verdikkingen of ander oneffenheden.

Vacht: volledig haarloos, ze worden net als alle muizen haarloos geboren en krijgen na een aantal weken haren die weer uitvallen. Ze hebben een vrijwel doorschijnende zeer dunne huid. Hierdoor zijn de onderliggende organen zichtbaar.

Kleur: wit (rozige tint)

Gewicht: tussen 40 en 60 gram

Levensduur: gemiddeld tussen twee en drie jaar

Gedrag
Ondanks dat stekelmuien niet gedomesticeerd zijn, zijn ze prma als huisdier te houden. Voor het succesvol houden van deze dieren is echter iets meer inzicht nodig dan bij kleurmuizen. Ze zijn meer ingesteld op een leven onderling dan op een leven met de mens, ze hebben dan ook weinig tot geen interesse in hun verzorgers. Sommige stekelmuizen kunnen redelijk tam worden maar de meesten blijven gereserveerd en flink hun tanden gebruiken. Het zijn schemer- en nachtdieren maar veel zijn ook overdag actief met de nodige rustpauzes. Stekelmuizen zijn sociaal levende dieren die beslist in groepen gehouden moeten worden. Het beste kunt u ze van jongs af aan bij elkaar zetten. Het veranderen van de oorspronkelijke samenstelling levert bijna altijd problemen op.

Huisvesting en verzorging
Huisvesting: Stekelmuizen kunnen het beste in een grote glazen bak worden gehouden met de bovenkant afgeschermd met een goed passen maar goed ventilerend deksel. Als bodembedekking kunt u het beste kiezen voor schoon zand, wat stenen, stronkjes hout en wat stofvrij hooi. . Als hol kan een omgekeerde bloempot dienen.

Voedsel: Stekelmuizen eten graag knaagdierenvoer, maar hebben daarnaast ook behoefte aan insecten. Geef nooit te veel groenvoer.

Verzorging: Hoe vaak de kooi schoongemaakt moet worden ligt aan de hoeveelheid ruimte, de ventilatie en de hoeveelheid dieren. Gemiddeld is een keer per week voldoende. Dan moet de kooi helemaal verschoond en ververst worden. Stekelmuizen zijn erg schoon op zichzelf en hebben geen extra lichaamsverzorging nodig.

Geslachtsonderscheid: het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes is te zien onder de staart. De afstand tussen de geslachtsopening en de anus is bij de vrouwtjes veel kleiner dan bij het mannetje.Copyright 2012 - 2019 Knaagdiertjes.nl